Shopping cart

Welkom bij Topro Animal Health

Topro Animal Health producten zijn al jaren op de Nederlandse markt beschikbaar voor de professionele veehouderij.  Wij weten wat er leeft in de sector; duurzaamheid, dierwelzijn, antibiotica reductie en milieu-aspecten zijn belangrijke thema’s die spelen in de veehouderij.

Topro deelt kennis

Als kennispartner van onze dealers en veehouders, zowel in Nederland als daar buiten spelen wij in op deze belangrijke maatschappelijke thema’s. Met de zelf ontwikkelde bio health programma’s communiceren we onze kennis en bieden de veehouders een oplossing voor een duurzame bedrijfsvoering.

Houdt dieren gezond

Wij helpen o.a. melkveebedrijven om duurzaam te produceren door de dieren gezond te houden waardoor de life-time-productie per koe wordt verhoogd. Wanneer zaken fout dreigen te gaan is tijdig bijsturen op elk detail belangrijk.

Rundvee

Voor het bestaansrecht van een rundvee- of melkveebedrijf is een duurzame veestapel essentieel. Een belangrijk onderdeel binnen het thema duurzaamheid is de levensduur van melkkoeien. Op dit moment gaat de gemiddelde melkkoe ongeveer drie lactaties mee.  Wij zijn er van overtuigd dat de sector een grote stap kan zetten op gebied van duurzaamheid en rentabiliteit als de levensduur van melkkoeien wordt verlengd.

Een langere levensduur zorgt ervoor dat:

  • – de opfokkosten per liter melk dalen
  • – er minder jongveeopfok nodig is
  • – er meer melk geproduceerd kan worden binnen de huidige fosfaatnormen

Ga voor twee lactaties extra!

Wat zou het u, als melkveehouder, opleveren als uw koeien 5 in plaats van 3 lactaties meegaan?

Het financiële voordeel kan oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar! Als u uw koeien langer aanhoudt, bespaart u opfokkosten en kunt u meer melk produceren binnen uw huidige fosfaatreferentie.

We denken mee over elk detail, want It’s about details!

Voor meer informatie over de Topro Animal Health ga naar